Rodziny

Jan Matejko - Stroje polskich magnatówW różnych herbarzach autorzy wymieniają dziewięć rodzin szlacheckich używających nazwiska Bernatowicz. […]

Bernatowicz

Herb Przydomek Rok Ziemia Województwo
Aksak 1500 pow. koweński trockie
Bernatowicz   nobilitacja 1789 Galicja
własny Gejsztowt ks. żmudzkie
Jastrzębiec
Leliwa Towgin 1584 pow. poniewieski trockie
Ostoja 1600 pow. upitski trockie
Prawdzic 1600 pow. rosieński żmudzkie
Strzemień
Wierność nobilitacja 1768

Adam Boniecki w „Herbarzu polskim” wymienia kilka osób szlachetnie urodzonych używających nazwiska Bernatowicz.

Imię pełniony urząd rok
Stanko bojar królewski 1522
Maciej 1536
Michał 1637
Mikołaj obywatel Lwowa 1672
Tomasz 1763
Jakub sekretarz ks. Karola Radziwiłła „Panie Kochanku” 1768
Wawrzyniec 1768
Leon kapitan wojsk koronnych 1783

W trakcie swoich poszukiwań znalazłem kilka osób niższych stanów (mieszczan) noszących to nazwisko. Są to:

Imiona zawód miasto rok
Gabryel Awedyk kupiec ormiański Lwów 1655
Krzysztof Jan kupiec ormiański Lwów 1602
Jakub rzeźnik Warszawa 1623
Michał Bartłomiej snycerz Warszawa 1725-29