Śladami Bernatowiczów

Bernatowicz

Rodzina Bernatowicz h. Bernatowicz

Ormiańska rodzina kupiecka żyjąca co najmniej od XV w we Lwowie. Dwoje przedstawicieli tej rodziny zostało nobilitowanych w latach 1676 i 1789. Opis herbu Bernatowicz: Na tarczy dwudzielnej w słup o prawym polu złotym, lewym […]

Wrz, 10

Rodziny

W różnych herbarzach autorzy wymieniają dziewięć rodzin szlacheckich używających nazwiska Bernatowicz. […]

Mar, 10

Geneza nazwiska

Żeby w sposób prawidłowy podać genezę konkretnego nazwiska, trzeba prześledzić historię danej rodziny. Tak samo brzmiące dzisiejsze nazwiska dwu rodzin mogą mieć bowiem dwie różne genezy. Przypuszczam, że nazwisko Bernatowicz powstało w dwojaki niezależny od […]

Wrz, 05

Navigation

Please use the navigation to move within this section.