Rodzina Bernatowicz h. Bernatowicz

Ormiańska rodzina kupiecka żyjąca co najmniej od XV w we Lwowie. Dwoje przedstawicieli tej rodziny zostało nobilitowanych w latach 1676 i 1789.

Opis herbu Bernatowicz:
Na tarczy dwudzielnej w słup o prawym polu złotym, lewym czerwonym, róg myśliwski brunatny, z nabiciami i sznurem dwudzielnymi w słup, z prawej czerwonymi, z lewej złotymi. Klejnot: Pięć piór strusich; dwa złote między trzema czerwonymi. Labry czerwone, podbite złotem.

Herb Bernatowicz
Herb Bernatowicz

Jedna z najdawniejszych rodzin ormiańskich na Rusi Czerwonej, gdyż już około 1400 r. dwaj bracia, Filip i Bernard fundowali i nadali kaplicę św. Jakóba we Lwowie; ich potomkowie, zajmując się handlem, należeli w XVI i XVII stoleciach do najzamożniejszego obywatelstwa lwowskiego, a dwóch zebrało ogromne majątki; Mikołaj żyjący 1590 r. i Krzysztof, sekretarz królewski, zm. 1671 r., którego syn Bernard nobilitowany 1676 r. wziął nazwisko Bernacki. Z Bernatowiczów, którzy zostali przy rodzinnem nazwisku: Gabryel w 1672 r. Zacharyasz, sekretarz królewski 1712 r. Jakób, ostatni dyrektor sądów ormiańskich we Lwowie i burmistrz tego miasta, um. 1789r. Grzegorz, radca magistratu lwowskiego, otrzymał w 1789r. szlachectwo w Galicyi.


Korwin Ludwik, Ormiańskie rody szlacheckie, Skład Główny Gebethner i Wolff Kraków 1934; str. 71 – 73

Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej; Skład Główny Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1904, T. I, str. 144