Źródła

 1. Boniecki Adam, Herbarz Polski; Skład Główny Gebethner i Wolff w Warszawie 1899; t. 1; str. 170
 2. Boniecki Adam, Herbarz Polski, Uzupełnienia i sprostowania do części I; Skład Główny Gebethner i Wolff w Warszawie 1901; str. 110 i 111
 3. Borucki Marek, Po radziwiłłowsku. O życiu i działalności politycznej wojewody wileńskiego księcia Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 1980; str. 158 – 159
 4. Bratkowski Stefan, Z czym do nieśmiertelności; Wydawnictwo Śląsk Katowice 1977; str. 37 – 38
 5. Gajl Tadeusz, Polskie rody szlacheckie i ich herby; Wydawnictwo Benkowski Białystok 1999; str. 24
 6. Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska ilustrowana; Wiedza Powszechna Warszawa 1972, t. 1; przedruk fotooffsetowy wydania z 1900 – 1903 r
 7. Górzyński Zygmunt, Kochanowski Jerzy, Herby szlachty polskiej; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwa ALFA Warszawa 1992; str 69 i 92
 8. Kaleta Roman, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad Literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów; Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakł. Nar. im Ossolińskich 1971; str. 471
 9. Korwin Ludwik, Ormiańskie rody szlacheckie, Skład Główny Gebethner i Wolff Kraków 1934; str. 71 – 73
 10. Król Wacław, Zarys działań polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii 1940 – 194 5, WKŁ Warszawa 1990
 11. Krzyżanowski Julian, Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm; PIW Warszawa 1974
 12. Księga poległych na polu chwały 1943 – 1945; Wyd. MON 1974
 13. Lilejko Jerzy, Życie codzienne w Warszawie za Wazów; Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1984, str. 259
 14. Łoziński Władysław, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku; Wyd. Literackie Kraków 1960, t. 1 str. 99
 15. Mały słownik pisarzy polskich, cz. I; Wiedza Powszechna Warszawa 1966
 16. Mączyński Ryszard, Niedźwiedź na warszawskiej starówce; w Poznaj swój kraj 2 /1984, Nr 271, str. 10 – 11
 17. Nekanda Trepka Walerian, Liber Generationis Plebeanorum („Liber Chamorum”), Wyd II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1995, str.73
 18. Polegli w walce o władzę ludową; Wyd. Książka i Wiedza 1970
 19. Polski Słownik Biograficzny; Gebethner i Wolff, Kraków 1935; t. 1, str. 462-464
 20. Pułaski Kazimierz, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki; Wyd. Nakładem Księgarni Feliksa Westa, Brody 1911, t. 1, str. 7
 21. Roszko Janusz, Ostatni rycerz Europy; Wyd. Śląsk Katowice 1983, str. 293
 22. Rymut Kazimierz, Nazwiska Polaków; Wrocław – Warszawa – Kraków Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1991, str. 84
 23. Sajkowski Alojzy, Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników; Wyd. Poznańskie Poznań 1981, str. 337 – 338
 24. Sapargalijew Gajrat, Dajkow Władimir, Polacy w Kazachstanie w XIX w.; Czytelnik Warszawa 1982
 25. Sidorski Dionizy, „Panie Kochanku”, Wyd. Śląsk Katowice 1987
 26. Stupnicki Hipolit, Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów; Drukiem Kornela Pillera, Lwów 1855, t. 1, str. 24
 27. Szenic Stanisław, Cmentarz powązkowski 1891 – 1918. Zmarli i ich rodziny; PIW 1983, str. 324
 28. Uruski Seweryn, Rodzina. herbarz szlachty polskiej; Skład Główny Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1904, T. I, str. 144-145
 29. Wajs Anna, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie; DiG 2001, str. 20
 30. Warszawa w latach 1526 – 1795, wyd. zbiorowe pod red. S. Kieniewicza; PWN Warszawa 1984
 31. Wielka Encyklopedia PWN
 32. Wimmer Jan, Wojsko i finanse Rzeczpospolitej w czasie wojny ze Szwecją 1655 – 1660; w Wojna Polsko Szwedzka 1655 – 1660; Wyd. MON Warszawa 1973; str. 65
 33. Żaliński Henryk, Stracone szanse. Wielka Emigracja o powstaniu listopadowym; Wyd. MON Warszawa 1982

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *