Rodzina Bernatowicz h. Aksak

Polski herb szlachecki pochodzenia tatarskiego

Opis herbu
Aksak I
W polu czerwonym dwa trójkąty w słup złączone wierzchołkami, srebrne, między którymi takaż strzała w prawo. Klejnot: Trzy pióra strusie.
Aksak II
W polu czerwonym serce srebrne z sercem czerwonym w środku, pod nim takież dwa serca na opak, między nimi strzała srebrna w prawo. Klejnot: Trzy pióra strusie.
Aksak III
W polu czerwonym serce purpurowe w skos, przeszyte strzałą srebrną na opak w lewy skos. Klejnot: Trzy pióra strusie.

Herby Aksak
Herby Aksak

 

Seweryn Uruski w swoim herbarzu nie wymienia którą wersją posługiwali się Bernatowicze.

Wylegitymowani w Cesarstwie [Rosyjskim] i zapisani do ksiąg szlachty:

a) gub. wileńskiej: Michał, Nikodem i Wincenty, ten ostatni z synami: Zbigniewem, Narcyzem, Władysławem i Adolfem, 1849 r;

b) gub. koweńskiej: Franciszek, Tomasz i Onufry z potomstwem, synowie Andrzeja, wnukowie Antoniego, w 1858 r.


Uruski Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej; Skład Główny Księgarnia Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1904, T. I, str. 144