Rozmieszczenie osób noszących nazwisko Bernatowicz w Polsce w 1992 roku

Według danych zaczerpniętych z systemu PESEL, na początku lat 90-tych żyły w Polsce 1104 osoby noszące nazwisko Bernatowicz. Poniższa mapa ilustruje rozmieszczenie tych osób w 1992 roku według starego podziału administracyjnego na 49 województw.

Statystyki z 1992 roku
Statystyki z 1992 roku

Dane statystyczne z 1992 roku

WojewództwoLiczba osób
suwalskie359
warszawskie67
gorzowskie61
białostockie58
gdańskie46
olsztyńskie45
wrocławskie44
katowickie42
wałbrzyskie39
koszalińskie29
słupskie28
elbląskie25
ostrołęckie24
zielonogórskie24
łomżyńskie21
lubelskie18
piotrkowskie17
nowosądeckie16
szczecińskie16
jeleniogórskie14
legnickie10
opolskie10
łódzkie10
białopodlaskie9
tarnowskie9
poznańskie8
przemyskie8
płockie6
kieleckie5
toruńskie5
bielskie4
włocławskie4
zamojskie4
chełmskie3
krośnieńskie3
bydgoskie2
częstochowskie2
krakowskie2
leszczyńskie2
siedleckie2
kaliskie1
rzeszowskie1
sieradzkie1
RAZEM1104

Dane pochodzą ze „Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych” pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej (papierowej) przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Można je także pobrać ze strony Serwis Heraldyczny Ośrodka Dokumentacji Uchodźstwa Polskiego w Pułtusku. Mapa wygenerowana przez Skrypt Mapa Polski dostępny na stronie www.genpol.com.